• Crinkle Cut Shred, 10 lb., White

  $39.20 SKU: A54000
 • Crinkle Cut Shred, 10 lb., Kraft

  $31.95 SKU: A54001
 • Crinkle Cut Shred, 10 lb., French Vanilla

  $45.50 SKU: A54003
 • Crinkle Cut Shred, 10 lb., Red

  $45.50 SKU: A54004
 • Crinkle Cut Shred, 10 lb., Green

  $45.50 SKU: A54005
 • Crinkle Cut Shred, 10 lb., Black

  $45.50 SKU: A54007